Total4
No Subject Writer Date Hit
1 2018년 충남 기업인대상 우수기업인상 수상 Admin 2018-12-06 645
2 (주)지텍 2017 천안시 기업인대상 경영대상 수상 Admin 2017-12-12 1289
3 (주)지텍 '중소기업 청장상' 수상 Admin 2016-12-20 1472
4 홈페이지 신규 OPEN! Admin 2015-03-17 1814